Ledige stillinger

Du er til enhver tid meget velkommen

til at sende os en uopfordret ansøgning og dit CV.

Husk at give os tilladelse til at vi må opbevare din ansøgning i op til 6 mdr. Jævnfør loven om opbevaring af persondata. (GDPR).

Kontakt: Lis Madsen

mail: lm@rosa-danica.dk

Vi søger en faglært Væksthusgartner.

Er du frisk på nye udfordringer og klar til at tage del i en moderne og velfungerende potteplanteproduktion i en af vores 3 afdelinger, hører vi meget gerne fra dig.

Vi forventer, at du har erfaring med plantedyrkning i væksthus.  Vi producerer i dag Kordana® potteroser, Campanula og Schlumbergera i forskellige pottestørrelser.

Arbejdsopgaverne vil udfordre dine evner og færdigheder omkring vanding, sprøjtning, sygdom og skadedyr, biologisk bekæmpelse og daglig pasning generelt. Dine ”grønne fingre” vil krible for at komme i gang.

Vi lægger stor vægt på, at du er stabil, grundig og ansvarsbevidst.  Du skal have lyst til at indgå i et stærkt og velfungerende team af kollegaer med fokus på Rosa Danicas kerneopgave at ”Producere og sælge potteplanter af høj kvalitet, som opfylder kundernes behov”.

Du vil desuden skulle kunne indgå i weekendvagtordningen.   

Tiltrædelse efter aftale.   

Skulle ovenstående have vakt din interesse, hører vi gerne fra dig.

Kontakt:
Lis Madsen tlf. 22 90 18 95 lm@rosa-danica.dk

Rosa Danica A/S,

Kertemindevejen 33, 5290 Marslev

Marslev 28-03-2022

Se mere på: www.rosa-danica.dk

We are looking for a skilled Greenhouse Gardener.

Are you looking for new challenges and ready to take part in a modern and well-functioning potted plant production in one of our 3 departments, we would like to hear from you.

We expect you to have experience with plant cultivation in greenhouses. Today we produce Kordana® pot roses, Campanula and Schlumbergera in different pot sizes.

The tasks will challenge your abilities and skills around watering, spraying, disease and pests, biological control and daily care in general. Your “green fingers” will tingle to get started.

We expect you to be stable, careful, and responsible. You are going to be part of a strong and well-functioning team of colleagues with a focus on Rosa Danica’s core task of “Producing and selling high-quality potted plants that meet customer needs”.

You will also need to be able to be included in the weekend shift scheme.

Accession by appointment.

If the above has caught to your interest, we would love to hear from you.

Contact: Lis Madsen tel. 22 90 18 95
lm@rosa-danica.dk

Rosa Danica A / S.

Kertemindevejen 33, 5290 Marslev

Marslev 28-03-2022

 

Elev væksthusgartner

Overvejer du, eller er du allerede i gang med en uddannelse til væksthusgartner og på jagt efter et praktiksted, hører vi gerne fra dig. Rosa Danica kan tilbyde et interessant og lærerigt praktikforløb. Du kommer rundt i de forskellige afdelinger med de forskellige produktioner. Du får mulighed for at tilegne dig viden inden for f.eks. biologisk bekæmpelse, økologi, teknologiske løsninger og meget andet.

Husk at give os tilladelse til at vi må opbevare din ansøgning i op til 6 mdr. Jævnfør loven om opbevaring af persondata. (GDPR).  

Kontakt: Rasmus Moth

Mail.: rmm@rosa-danica.dk