Vores produkter finder du i menuen herover

Vi holder hjemmesiden ajour med aktuelt sortiment af vores potteplanter. Har du spørgsmål eller kommentarer, så er du altid velkommen til at kontakte vores kompetente personale.

Til hver kultur har vi lavet et produktark med det aktuelle sortiment. Aktuelt udbud vil kunne findes på Danpot.

Vi handler ikke med private

You can find our products in the menu above

We keep the website up to date with the current assortment of our potted plants. If you have any questions or comments, you are always welcome to contact our competent staff.

For each culture, we have created a product sheet with the current range. Current supply will be available on Danpot.

We do not sell to private costumers.

Unsere Produkte finden Sie oben im Menü

Wir halten die Website mit dem aktuellen Sortiment unserer Topf-pflanzen auf dem Laufenden. Bei Fragen oder Anmerkungen können Sie sich jederzeit gerne an unsere kompetenten Mitarbeiter wenden.

Für jede Kultur haben wir ein Produktblatt mit dem aktuellen Sortiment erstellt.  Das aktuelle Angebot wird auf Danpot verfügbar sein.

Wir verkaufen nicht an Privatkunden.